Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Fredensborg Radikale Venstre

Budget 2018 investerer i fremtiden

Radikal glæde over budgetforlig med fokus på børn, unge og grøn omstilling
Tale ved Radikale Venstres gruppeformand i byrådet, Lars Simonsen, ved 2. behandlingen af budgettet 2018, 11. september 2017

Da vi på det radikale opstillingsmøde for et par måneder siden fik opstillet 10 gode kandidater var det med overskriften og prioriteringen ”Børn, unge og grøn omstilling”. Det er vores prioritering før, under og efter valget. Vi tror med andre ord på, at kommunens udvikling handler om andet end en svømmehal.

Jeg glæder mig til at lade mine børnebørn vokse op i denne kommune.

  • Vi har løftet børneområdet med yderligere 1 mio om året til inklusion og forebyggelse til de børn der har det særligt svært.
  • Sidste års løft af børneområdet på 3 mio fortsætter. Vi havde gerne set, der blev afsat midler til endnu flere pædagoger på særligt 0-2 års området. Det mener vi der er penge til, men vi er i øjeblikket særligt udfordret på servicerammen, der gør vi ikke kan bruge flere midler på drift. Derfor har det været vigtigt for Radikale Venstre, at vi har aftalt, at hvis der bliver luft på servicerammen konverteres midler fra anlæg til drift målrettet bl.a. pædagoger.
  • Vi giver folkeskolen et supplerende løft på 1,8 mio. årligt de selv kan udmønte. Det var vigtigt for Radikale, at det er skolerne og skolebestyrelserne der selv forvalter dette løft. Vi tror de bedst selv er i stand til at udvikle skolerne med dette beløb.

Netop skolebestyrelserne skal der lyde særlig ros til i dette budget. De er i processen fremkommet med meget visionære råd om fremtidens skole i kommunen. Om hvordan skolerne kan indrettes smartere og bedre. Det har været et radikalt ønske at følge skolebestyrelsernes anbefalinger, fordi vi tror på at modernisering af skolerne styrker indlæring og indeklima for elevernes læring.

En særlig satsning på nye skolebygninger går hånd i hånd med radikales prioritering om børn, unge og grøn omstilling.

Med moderne bygninger kan vi satse på nye pædagogiske principper for læring, blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads for lærere. Med de nye bygninger sætter vi for alvor skub i den grønne omstilling i kommunen. De nye projekter bliver klima-foregangsprojekter ligesom skolen på Vilhelmsro. Den grønne omstilling går op i et højere gear. CO2 forbruget skal ned i vores bygninger. Det er en radikal mærkesag.

Desuden fortsætter den grønne dagsorden med en fælles opbakning til de ambitiøse klimainvesteringer.

Ikke bare skoler er vigtigt for børn. Det er også deres idrætsforeninger. Vi havde gerne set, der blev tilført yderligere midler til Gymnastikkens Hus. Til gengæld er vi glade for, der hurtigst muligt bliver sat skub i processen og det skal ske med udgangspunkt i gymnasternes behov.

Forligsparterne har derudover sat 137 mio. over perioden af til handicap og socialpsykiatri. Det er en erkendelse af, at området har været underbudgetteret. Et emne Radikale Venstre har haft på dagsorden mange år.

Som kulturradikale må vi også fremhæve, at sidste års markante løft af Nivaagaard fortsætter, ligesom der er afsat midler til både vinger til Højsager Mølle, forøgelse af kulturpuljen samt en særlig pulje til bevaringsværdige bygninger på 200.000.

En potentiel svømmehal har også været diskuteret. Som jeg startede med at sige, er kommunens udvikling for os mere end en svømmehal. Det er kerneydelser for børn, unge, mennesker med særligt behov og grøn omstilling. Vi tror heller ikke, der i øjeblikket er flertal for en svømmehal.

Samlet set går flere ting i den rigtige retning for børn, unge og grøn omstilling, hvilket har været afgørende punkter for at Radikale Venstre indgår i et bredt budgetforlig for fremtiden. For mine og andres børn og børnebørn.

Se hele budgetforliget her https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet