Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Fredensborg Radikale Venstre

Byrådsmedlem Lars Simonsen

Sund økonomi for at sikre kerneydelserne for børn, unge, udsatte borgere og mennesker med handicap

I min tilgang til politik lægger jeg vægt på dialog og samarbejde - på tværs af partier, internt i kommunen og udadtil i forhold til borgere, erhvervsliv og foreninger. Beslutninger skal altid inddrage dem, der berøres og de, der har gode ideer. Store beslutninger i byrådet er bedst forankret i et bredt samarbejde. Jeg vil selv især arbejde for følgende:

• Flere pædagoger og lærere til vores børn og unge

• Fortsat investering i grøn omstilling for en bedre økonomi og lavere CO2 udslip

• Ingen svømmehal og ingen skattelettelser før den ordinære gæld er væk i 2027

• Kommunens bygninger, veje og stier skal fortsat vedligeholdes 

• Et rigt kultur-, fritids- og idrætsliv – herunder velfungerende biblioteker

• Særlig omsorg for udsatte borgere og for de svageste ældre

Personlig profil

Jeg er 58 år og har boet i Fredensborg Kommune i over 50 år. Jeg er gift med Tine og sammen har vi 2 døtre og 5 børnebørn, som alle er bosat i Fredensborg Kommune. Jeg er ansat som erhvervsvejleder og er desuden tillidsrepræsentant. Jeg har været medlem af byrådet i 14 år – herunder 12 år som udvalgsformand.