Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Fredensborg Radikale Venstre

Publiceret

24. april
2019

Om os

Vi tænker på andre end dig!
 
For Radikale Venstre i Fredensborg Kommune handler politik grundlæggende om at tage ansvar - for sig selv, for hinanden, for vores historiske arv og for vores efterkommere.
 
Vores social-liberale ambitioner handler bl.a. om at sikre frirum og muligheder både for de, der kan selv og for de, der har brug for en hjælpende hånd - udsatte børn og unge, handicappede, svage ældre, syge, flygtninge og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.
 
Vores kultur-radikale menneske- og samfundssyn hylder demokratiske idealer, mangfoldighed mellem mennesker, dialog og tillid, åbenhed over for nye idéer, en kritisk sans, tro på fremtiden og internationalt udsyn.
 
Vores grønne engagement betyder, at vi på alle niveauer arbejder for en gennemgribende grøn omstilling af vores samfund, hvor vi lever det liv, vi ønsker, indenfor de naturlige grænser, som kloden giver plads til.
 
For os handler politik om mennesker - ikke vælgere. Derfor tør vi godt stå ved, at vi (også) tænker på andre og meget andet end dig og dine interesser. Men vi lytter meget gerne til dine idéer, dine synspunkter og dine forslag. Uanset om du aktivt ønsker at være med til at præge din kommune, landspolitikken, EU-politikken eller blot bakke op om vores politik, hører vi meget gerne fra dig.

Konkret arbejder vi lokalt bl.a. for:
  • at holde fokus på kommunens kerneydelser - herunder en velfungerende folkeskole, gode kultur- og fritidstilbud og en værdig ældrepleje - uden at skubbe kommunens tårnhøje gæld videre til fremtidens generationer
  • en sund, energieffektiv og grøn økonomi, der bevarer lokal handel, fremmer iværksætteri og understøtter grønne, serviceorienterede samt vidensintensive erhverv
  • en ambition klimapolitik, mere uplejet natur og støtte til bevaringsværdige bygninger
  • god ledelse og tillid til medarbejdere, borgere og virksomheder.

Gennem årene har vi insisteret på - og opnået mange resultater - i forhold til bl.a. en genopretning af tidligere tiders usunde økonomi, ambitiøse klimaindsatser, prioritering af handicappede og svage ældre, vedligeholdelse af kommunens bygninger/veje/stier/kloaker (kedeligt men godt i hverdagen), et sammenhængende cykeltinet samt ofte vidtrækkende men nænsom udvikling af by og landskab med respekt for naturen og lokalhistorien.

Du kan følge os både på https://www.facebook.com/FredensborgRadikaleVenstre og her på hjemmesiden.

Radikale Venstre i Fredensborg Kommune