Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Fredensborg Radikale Venstre

Radikale fodaftryk på kommunens økonomi

Sund økonomi, fokus på kerneydelserne, styrket klimapolitik og støtte til kultur er blandt de radikale resultater i aftalen om budget 2017.
 
Ordførertale af Lars Simonsen, gruppeformand for Radikale Venstre, ved byrådets 2. behandling af budget 2017-20 for Fredensborg Kommune, 26. september 2016
 
Radikale Venstre har fortsat fokus på nogle overordnede pejlemærker, som vi lægger stor vægt på, indgår i Fredensborg Kommunes budget:
  • Der skal ikke spares på vedligeholdelsen af kommunens bygninger, idet det bliver dyrere på lang sigt, hvis bygningerne ikke vedligeholdes.
  • En kassebeholdning, som er stor nok til at håndtere uforudsete udgifter.
  • Et budget i balance med overskud på driften til både at finansiere anlæg og afdrage på gæld. Det vil sige et budget, som er uafhængigt af salgsindtægter fra grundsalg og nye lånoptag.
  • En fortsat fornuftig afvikling af kommunens gæld.
  • Fortsat sikring og udvikling af kommunens kerneydelser overfor børn, unge, etniske minoriteter, svage ældre og handicappede.
  • En forstærket indsats på klima-, miljø- og energiområdet.

Disse pejlemærker indgår i det brede budgetforlig, som er indgået med 25 ud af byrådets 27 medlemmer, og vi er glade for det brede flertal.
 
En sund økonomi er som sagt ikke et mål i sig selv, men en forudsætning for, at vi fortsat kan tilbyde kerneydelser til vores borgere, så vi blandt andet har velfungerende skoler, daginstitutioner og ældrepleje.
 
Ud af mange gode ting, så er der særligt 3 ting, som Radikale venstre er glade for, at vi har fået med i budgetforliget:
 
  • Som sagt, så går vi ind for en forstærket indsats på klima- og energiområdet. Og set i lyset af, at Kina og USA i for få uger siden gav deres endelige tilsagn til klimaaftalen fra sidste års COP21-klimatopmøde i Paris, mener vi ikke, at en ansvarlig klimapolitik kan understøttes af, at kommunerne tjener penge på aktiviteter, der fremmer brug af kul, olie og gas. Vi er derfor meget tilfredse med, at Fredensborg Kommune stopper yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber i de 200 største firmaer indenfor kul, olie, og gas.
  • Et mangfoldigt fritids- og idrætsudbud er et aktiv for Fredensborg Kommune. Vi er derfor glade for, at vi nu endelig kan få påbegyndt opførelsen af Gymnastikkens Hus.
  • For at understøtte det aktive kulturliv i kommunen, er vi også tilfredse med, at der nu er afsat tilstrækkelige midler til, at Nivaagaards Malerisamling fortsat kan eksistere som museum i kommunen.

Radikale Venstre takker de øvrige forligspartier for en seriøs og god dialog omkring budgettet. Desuden en stor tak til forvaltningen for et godt og gennemarbejdet budgetoplæg,
 
som bærer præg af meget stor professionalisme og høj faglighed. 
 
Med disse ord indstiller Radikale Venstre budgetforligspartiernes budgetforslag til vedtagelse.